Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Jaaroverzicht 2016 buurtcomité

Buurtcomité Nova Zembla kijkt terug op een geslaagd 2016. Hoewel het buurtfeest niet doorging, zijn er veel activiteiten geweest, dit jaar vooral ook achter de schermen. Buurtbewoners hebben zich ingezet voor leuke bijeenkomsten, maar ook voor de leefbaarheid van de buurt en in het overleg met de gemeente over splitsingen en wateroverlast. Opmerkelijk was het meewerken aan de bovenbuurtse actie voor vermindering van de wateroverlast. Nieuwjaarsborrel Ongeveer veertig bewoners kwamen af op de Nieuwjaarsborrel in café restaurant Vinken. Schoonmaakactie Op 19 maart was de jaarlijkse schoonmaakactie van de buurt. Tien jaar buurtlezingen Op 8 april vierde de buurtlezingengroep zijn tienjarig bestaan met een geweldige bijeenkomst in het Berekuiltheater. Met honderd bezoekers was de zaal ‘uitverkocht’; er was zelfs een wachtlijst. Er waren diverse korte lezingen, een optreden van het buurtkoor en een borrel. Uiteraard waren er gedurende het jaar ook buurtlezingen bij bewoners thuis, en die gaan ook dit jaar door. Geen buurtfeest Omdat er niet echt een organisatie op gang kwam, werd besloten in 2016 geen buurtfeest te houden. Voor 2017 staat het weer op de agenda, nieuwe enthousiaste bewoners hebben zich gemeld. Running Dinner Op 29 oktober deden 40 buurtgenoten mee aan het vierde Running Dinner in de buurt. St. Maarten lampionnenoptocht Kerstzang In 2016 werd de Kerstzang buitengewoon goed bezocht. Het buurtkoor bracht vier kerstliederen en daarnaast was er weer de traditionele samenzang. Buurtactie tegen splitsing van woningen Buurtcomité en betrokken omwonenden hebben gezamenlijk actie gevoerd tegen de voorgenomen splitsing van diverse woningen. De buurt is van mening dat er al veel woningen in onze buurt zijn gesplitst en dat verdere opdeling in appartementen of kamerbewoning de leefbaarheid aantast. De gemeente deelt die mening. Zo kreeg het pand Buys Ballotstraat 25 om die reden geen gemeentelijke vergunning voor splitsing. Bij andere splitsingsplannen en verkopen zijn eigenaar en makelaar steeds tijdig op de hoogte gebracht van de wensen van de buurt en het beleid van de gemeente. Bestrijding wateroverlast Het buurtcomité heeft veel tijd gestoken in het lobbyen bij raadsfracties voor meer betrokkenheid van de gemeente bij het bestrijden van de wateroverlast. Daarbij werd intensief met de wijk Lombok samengewerkt. De gemeente deed enkele toezeggingen en met een daarvan, het meten van de wateroverlast, is begin 2017 begonnen.

Bowlen, borrelen en brainstormen

Zo'n zestig buurtbewoners - ouders en veel kinderen - waren vanmiddag aanwezig op de buurtbowling en brainstormsessie bij hotel Mitland. Een gelegenheid om elkaar alsnog een goed jaar te wensen, ideeën voor de buurt te lanceren, en uiteraard, te bowlen. Er bleek veel enthousiasme bij bewoners om nieuwe activiteiten te organiseren. Het buurtfeest gaat dit jaar in ieder geval weer door. Meer informatie volgt. IMG_3569 (Medium)IMG_3570 (Medium)IMG_3571 (Medium)

Metingen voor nieuwe waterafvoer

proefmeting waterafvoer (Medium) Als voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe hemelwaterafvoer hebben afgelopen week werklui gekeken waar precies de leidingen in de buurt liggen.

De buren van de Rosariumbuurt

Is het gras bij de buren inderdaad groener? Rudo den Hartog, bewoner en kenner van de Rosariumbuurt, belicht onvermoede aspecten van de buurt aan de overkant van de Biltstraat tijdens de buurtlezing van vrijdag 20 januari. Hij praat over een libertijns klooster, de zwarte zwanen van Lo-Lo, een middeleeuws scheepsanker, een droevige steen, De Bazel in Utrecht, de Schaal van De Lerma en een recalcitrante douairière. De lezing begint om half negen en duurt ruim een uur. Daarna is er een borrel. Er wordt een bijdrage van twee euro gevraagd. Graag vooraf aanmelden bij willemroos@kpnmail.nl.

Geslaagde kerstzang

Een erg drukbezochte kerstzang op Kerstavond. Met een zeer geslaagde nieuwe aanpak. Het buurtkoor onder leiding van Marleen de Bruyn zong enkele ingestudeerde liedjes, waarna Ramon de Kok de overige aanwezigen in de wat meer geïmproviseerde zang leidde. Na afloop uiteraard warme chocomel en glühwein en kerstwensen. Dank ook aan de buurtgenoten die de kerstboom hebben geleverd, versierd en geplaatst.P1040765 - kopie (Medium)P1040774 - kopie (Medium)P1040776 - kopie (Medium) P1040772 (Medium)

Kerstzang

Buurtbewoners zingen op Kerstavond kerstliedjes onder leiding van Ramon de Kok op het Nova Zembla Plein. Tijdens de Kerstzang brengt het buurtkoor o.l.v. Marleen de Bruyn ook enkele kerstliederen. Jong en oud zijn welkom. Neem gerust uw gasten mee. We beginnen om 17.30 uur. Teksten van de kerstliedjes worden uitgereikt. Na afloop glühwein en warme chocomel.

Voldoende ruimte voor hemelwaterriool

bewonersavond wateroverlast Een dertigtal buurtbewoners was woensdag 16 november aanwezig bij de bewonersavond wateroverlast voor de Zeeheldenbuurt. Daar gaf de gemeente een update over de aanpak van de wateroverlast in de wijk. Het blijkt dat het overal in de buurt mogelijk is om een apart hemelwaterriool aan te leggen dat het regenwater moet afvoeren. Dat zal hier en daar wel betekenen dat de straat opnieuw moet worden ingericht. Dat gebeurt in overleg met de direct omwonenden. Aansluiting van woningen op dat hemelwaterriool kost per woning zo'n 8000 tot 10.000 euro. Die kosten zijn voor de bewoners zelf, maar kunnen veel lager worden als bewoners dit samen doen. Het aparte hemelwaterriool moet over zo'n twee jaar worden aangelegd. Bewoners kunnen zelf in huis ook al veel maatregelen nemen die waterschade bij zware regen voorkomen, zoals een terugslagklep, overlooppijpjes aan de regenpijp en ballonnen voor in de wc-pot. Deze week komt er een speciale catalogus uit met een overzicht daarvan. Er zijn geen individuele subsidiemogelijkheden voor de maatregelen die in en onder de woningen worden getroffen. Wie op de hoogte wil blijven kan op de speciale website van de gemeente terecht voor nadere informatie.

St.Maarten

Op vrijdag 11 november is het Sint Maarten en dat vieren we met de kinderen in de buurt. We verzamelen om 18.45 uur op het Nova Zemblapleintje, zodat we een kwartier gezamenlijk de liedjes kunnen oefenen en warme chocolademelk drinken. Om 19 uur gaan de kinderen langs de deuren in de buurt. Waar een kaars of lichtje voor het raam staat, mag worden aangebeld.

Running dinner

runningdinner2016 Ruim veertig buurtbewoners deden op 29 oktober mee aan het running dinner. Dat bleek al weer voor de vierde keer een geweldige en gezellige manier om je buurtgenoten te leren kennen. En het kookniveau in de buurt is hoog. Dank aan Sascha, Miranda en Nathalie voor de organisatie.

Uniek onderzoek naar grondwaterverlaging

Het hoogheemraadschap en de gemeente Utrecht hebben besloten een uniek onderzoeksproject te financieren. Op de schaal van onze wijk worden de mogelijkheden in kaart gebracht om het grondwaterpeil tot 40 cm te verlagen. Ook de kosten die die maatregelen met zich mee brengen worden geïnventariseerd. Grondwaterpeilverlaging zou de waterproblemen in souterrains en kelders in onze buurt drastisch verminderen. De werkgroep Grondwater, met daarin de gemeente Utrecht, het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en buurtbewoners, heeft in mei een enquête uitgezet in de buurt met de vraag om de vloer van kelder/souterrain te meten ten opzichte van het maaiveld (straatniveau). Meer dan 20% heeft daarop gereageerd, wat voor een dergelijke enquête een behoorlijk goede respons is. Het toont ook aan dat het onderwerp leeft in de buurt. Dat bleek ook uit de opmerkingen die bewoners op het enquêteformulier en de mail doorgaven. De resultaten van de enquête geven een redelijk goed beeld van de diepte van de souterrains/kelders in de Zeeheldenbuurt. De vloer van een groot deel van de kelders/souterrains ligt in het grondwater, met alle gevolgen van dien. Bewoners hebben zelf een verantwoordelijkheid om hun kelder/souterrain droog te houden. Maar zij kunnen dat niet alleen, want ze zijn ook sterk afhankelijk van de waterhuishouding in de openbare ruimte. Het hoogheemraadschap neemt om de tien jaar een peilbesluit. Het meest recente peilbesluit voor onze wijk stamt uit 2013. Tussentijds een peilbesluit aanpassen, bijvoorbeeld op voordracht van de gemeente, is een ingewikkeld en bestuurlijk langdurig proces. Omdat het de waterhuishouding van omliggende wijken kan beïnvloeden. En er spelen meer belangen mee, zoals bijvoorbeeld van de pleziervaart door de stad. Een andere mogelijkheid om het grondwaterpeil te beïnvloeden is de wijk beter te draineren. Hiervoor zijn verschillende maatregelen te bedenken, waarbij het af te voeren water geloosd wordt op het oppervlaktewater met een relatief laag peil, zoals het geval is bij de Huizingalaan. Een eerste inventarisatie laat zien dat bij een daling van het grondwaterpeil van circa 40 cm alle kelder- en souterrainvloeren boven het grondwaterniveau komen te staan. Dat zou de vochtproblemen natuurlijk aanzienlijk verminderen. De werkgroep kijkt dus breder dan alleen naar het mogelijk aanpassen van het oppervlaktewaterpeil rondom onze wijk. De vraag is welke maatregelen genomen kunnen worden, mogelijk aanvullend op elkaar, om ervoor te zorgen dat de vloeren van de kelders/souterrains droog komen te liggen. Het nu gestarte onderzoeksproject moet de mogelijkheden in kaart om het grondwaterpeil tot 40 cm te verlagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern hydrologisch bureau. Het bureau gaat ook uit van de informatie aangeleverd door de buurtbewoners via de enquête. Het onderzoek is net gestart en de verwachting is dat de eerste resultaten in oktober worden opgeleverd. Vanuit de werkgroep zal er verslag worden gedaan van deze bevinding op de eerstvolgende bewonersavond eind oktober. Zie hier de presentatie-wateroverlast-zeeheldenbuurt-op-30-juni.
Pagina 2 van 2712345...1020...Minst recente »