Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Bewonersavond wateroverlast

De gemeente organiseert op donderdag 30 juni een bewonersavond over de wateroverlast in de Zeeheldenbuurt. De gemeente is bezig met het ontwerp van een hemelwaterriool (een riool speciaal voor het regenwater). Op de bewonersavond geeft de gemeente uitleg over het hemelwaterriool, de maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen en de kosten daarvan. De avond begint om 19.15 en wordt gehouden in wijkcentrum De Helden, Jan van Galenstraat 6. Zie voor meer informatie over de stand van zaken: www.utrecht.nl/waterproof.

7,9 voor Noordoost

Bewoners van de wijk Noordoost, waaronder Nova Zembla valt, geven hun buurt een 7,9. Dat is samen met de binnenstad de hoogste score van Utrecht. Verkeersoverlast en gebrek aan parkeerruimte worden als het grootste probleem gezien. De wijk scoort het hoogst van alle wijken op sociale cohesie. Vind hier en hier alle informatie over onze wijk.

Afvalcontainers (aanpassingen)

Ook de Nova Zemblabuurt krijgt afvalcontainers. Die komen in de plaats van de wekelijkse ophaaldienst van de vuilniszakken. Er zijn recent enkele aanpassingen geweest op verzoek van omwonenden. Op bijgaande kaart kunt u zien waar nu de ondergrondse afvalcontainers in onze buurt gepland zijn.

Waterwerkgroepen

De werkgroepen die de problematiek van de regenwateroverlast in onder meer de Zeeheldenbuurt bespreken, zijn aan de slag gegaan. In deze werkgroepen zitten ook bewoners uit onze buurt. Belangrijkste te verwachten verbetering is de aanleg door de gemeente van een aparte hemelwaterafvoer, maar bewoners zullen ook zelf maatregelen moeten nemen in hun eigen huis. De bedoeling is om op 30 juni een volgende bewonersavond te organiseren. Recent is er ook een papieren wijkbericht uitgestuurd. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/waterproof en M. Palsma, waterproof@utrecht.nl.

Feest 10 jaar buurtlezingen

buurtlezingfeestavond4 (Medium)
Zo’n negentig buurtbewoners waren vrijdag 8 april aanwezig in Theaterhuis De Berenkuil. Daar werd gevierd dat de buurtlezingen tien jaar bestaan. Op de avond spraken onder meer initiatiefnemer van het eerste uur, Machteld Smits, Jos van Beurden en Ronald Giphart.

Buurtbewoner Ton Vroman praatte de avond als een geroutineerd conferencier aan elkaar. Er waren foto’s uit de wijk van Joos Buurman en een optreden van gelegenheidskoor de Zeeheldinnen.

Jos van Beurden sprak over diversiteit en samenhang in onze wijk in WOII. Met onderduikers die nooit gepakt zijn, een razzia met moord en een NSB-gezin met Joodse onderduikers op zolder. Hans van Dijk liet zien hoe verrijkend het contrast is tussen het bijzondere en het gewone aan de hand van een gedicht van Kees Stip. En Ronald Giphart vertelde over burenhulp en de inspirerende mix van bewoners: jonge stellen met of zonder kinderen, gemoedelijk naast feestende studenten en zestigplussers. Buurtbewoner Hugo de Haas van Dorsser presenteerde wordbites en een quiz.

buurtlezingfeestavond2 (Medium)

Op de buurtlezingen praten buurtbewoners over hun werk, hobby of passie voor een gehoor van buren. Elk jaar zijn er vier of vijf bijeenkomsten, in of vanuit een huis in de buurt. Organisator Willem Roos gaf een overzicht van de lezingen van de afgelopen tien jaar. De variëteit aan onderwerpen was groot: literatuur en muziek, historie en cultuur, maatschappelijke, gezondheidskundige en psychologische onderwerpen, natuurkundige verschijnselen, workshops, een pianorecital en excursies naar de Voorveldse Polder en ateliers van beeldend kunstenaars in Utrecht en Amsterdam.

buurtlezingfeestavond1 (Medium)buurtlezingfeestavond3 (Medium)buurtlezingfeestavond5 (Medium)

Uitgeveegd!

De opkomst was wat minder dan andere jaren, maar de inzet des te groter. En gelukkig had de gemeente traditiegetrouw de dag voor de veegactie de straat alvast schoongemaakt. Maar na de extra opruimbeurt door bewoners ziet de buurt er picobello uit. Met dank ook aan de jeugd.

straatveegactie 2016 recht (Small)

Zeeheldenbuurt krijgt aparte regenwaterafvoer

De Zeeheldenbuurt krijgt een apart hemelwaterafvoersysteem. Dit is door de gemeente toegezegd naar aanleiding van overleg met bewoners over de wateroverlast door zware regenval. Voor de aanleg zal de straat helemaal open moeten. Uitvoering is voor 2019 voorzien.

Huiseigenaren moeten daarnaast ook zelf maatregelen treffen om wateroverlast te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld aansluiting van de eigen hemelwaterafvoer op het centrale systeem. Aan de voorkant is dit makkelijk te realiseren, voor de achtertuin kan dit ingrijpender zijn. Dan is bijvoorbeeld de aanleg van een afvoerbuis van de tuin naar de voorkant van het huis nodig. Dit vergt maatwerk per huizenblok. Daarnaast kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals het installeren van terugslagkleppen en het waterdicht maken van gevels en vloeren.

Een ander aspect is de grondwaterstand. Met name in de winter is deze hoog waardoor sommige huizen al nagenoeg in het water staan. Voor de aanpak van dit probleem is samenwerking met het waterschap nodig.

Bij hevige regenval kan in onder meer de Zeeheldenbuurt het riool de hoeveelheid water niet aankan. Bij woningen met ingesloten tuinen kan het water niet weg uit de tuin. In de Zeeheldenbuurt is daarnaast de grondwaterstand hoog. Een apart hemelwaterafvoersysteem is een grote afvoerbuis voor de regen, naast het bestaande riool.

Huiseigenaren die zelf maatregelen moeten treffen om helemaal waterproof te zijn, kunnen dat  efficiënt doen door bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen. De gemeente ondersteunt hierin door kennis te vergaren en te delen en ideeën uit te wisselen. Hiervoor zijn vier werkgroepen met bewoners gestart die een paar keer bijeenkomen o.l.v. de gemeente. Bewoners kunnen zich hiervoor opgeven. Daarnaast vindt er centrale communicatie plaats via www.utrecht.nl/waterproof. Hier is ook meer informatie te vinden over de aanpak.

Nova Zembla ruimt op

schoonmaakactie 2016

Tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart nemen ook de bewoners van onze buurt weer gezamenlijk de bezem ter hand voor de jaarlijkse straatveegactie. De veegactie is van van 14 tot 16, de gemeente levert het benodigde gereedschap. We verzamelen zaterdag om 14 uur op het Nova Zemblapleintje. Voor alle schoonmaakspullen wordt gezorgd. Vele handen maken licht werk.  Voor kinderen die meehelpen is er een kleine verrassing. Graag vooraf even aanmelden via info@novazemblabla.nl.

Bijeenkomst wateroverlast Zeeheldenbuurt

De gemeente organiseert op donderdagavond 3 maart een informatiebijeenkomst over de wateroverlast in onze buurt. Die begint om 19.15 uur in wijkcentrum De Helden aan de Jan van Galenstraat 6. Hieronder een toelichting van het buurtcomité Nova Zembla.

Graag doe ik een dringende oproep aan alle bewoners om donderdag massaal naar deze bewonersbijeenkomst te komen. In 2014 en 2015 kwamen jullie ook in groten getale naar twee voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente. Die van 3 maart is nog veel belangrijker!

Wat is het probleem?

Zomer 2014 is een groot deel van onze huizen onder water gelopen door hevige neerslag. Met veel schade en overlast als gevolg. De belangrijkste oorzaak is dat de rioolcapaciteit in onze wijk te klein is om het water tijdig af te voeren. Ook de grondwaterstand vormt een probleem. Aangezien het hier het riool betreft, is dit ook relevant voor VVE’s.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

·         Het standpunt van de gemeente was tot voor kort: het is een probleem van bewoners. Los het zelf maar op met maatregelen (kleppen, pompen) aan de huizen. In januari ontvingen jullie nog een wijkbericht met die strekking. Een schok omdat we dachten constructief met de gemeente in gesprek te zijn en er diverse onderzoeken door de gemeente zijn uitgevoerd met heel andere conclusies. In 2014 hield een aantal bewoners al een enquete naar de overlast en schade. In feite heeft de gemeente die genegeerd.

·         Bewoners van de Zeeheldenbuurt en Lombok (waar hetzelfde probleem speelt) hebben de handen ineengeslagen en een raadsinformatieavond georganiseerd voor de gemeenteraad. We noemen onszelf HWA: HemelWater Apart.

·         Volgens HWA zijn maatregelen aan alleen woningen volkomen zinloos. Er moet een apart hemelwaterafvoersysteem komen in de straat, naast het bestaande riool. In moderne wijken wordt dit standaard toegepast. De investering van twee miljoen euro is volgens ons meer dan gerechtvaardigd als je alleen al de schade bekijkt in 2014 (> 1 miljoen EUR). Nog los van duurzaamheid en veiligheid.

·         Onze presentatie op de raadsinformatieavond heeft veel effect gehad. Er waren veel bewoners uit Lombok en ook enkele uit onze buurt. HWA heeft raadsleden, wethouder en betrokken ambtenaren daarna apart gesproken en ook ruime aandacht in de media gegenereerd.

·         Op 18 feb is vervolgens door de verantwoordelijk wethouder Kees Geldof en raadsleden geconcludeerd dat de gemeente wel degelijk een rol speelt in de oplossing. De wethouder heeft toegezegd dat er ook in het openbaar gebied maatregelen getroffen worden. Onze oplossing van een apart hemelwater afvoersysteem is daarbij als meest gewenste scenario besproken.

Dus waarom komen?

Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad het benodigde geld vrijmaakt voor maatregelen in onze wijken is het van belang dat bewoners hun betrokkenheid tonen. Alleen zo houden we onze huizen in de toekomst droog. Laat je informeren en komt allen.

Werner Sikken, voorzitter buurtcomité Nova Zembla

De Karel Doormanflats: toen en nu

De Karel Doormanflats, die eind jaren vijftig werden gebouwd, zijn het onderwerp van de buurtlezing op vrijdag 4 maart door Marlies van der Maarel. De flats zijn ontworpen door het bekende Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger, dat recent ook het nieuwe stadskantoor in Utrecht ontwierp.

Planoloog en stedenbouwkundige Marlies van der Maarel gaat in op de bouw van de flats tijdens de wederopbouw, toen thema’s als licht, lucht en ruimte doorbraken in de stedenbouw en architectuur. Marlies besteedt aandacht aan de naoorlogse stedenbouw in Utrecht, de typerende stijlkenmerken en de maatschappelijke context. Bovendien gaat zij in op ontwikkelingen in de Karel Doormanflats en andere naoorlogse flats in Nederland anno nu.

De buurtlezing begint vrijdagavond 4 maart om half negen, aan de Karel Doormanlaan 115. Graag vooraf aanmelden: willemroos@kpnmail.nl.