Ontwerpbestemmingsplan De Berekuil ter inzage

Het college van Utrecht heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor camping De Berekuil. Dit plan legt de bestaande situatie vast en is gericht op het beheer van de huidige structuur. Ook maakt het een herinrichting mogelijk in de toekomst. Voor de camping is een handhavingstraject gestart om illegale bouwwerken te verwijderen. Een aantal zonder vergunning geplaatste bouwwerken kan alsnog een vergunning krijgen. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd, onder meer op het wijkbureau. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Die worden in het bestemmingsplan verwerkt. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.