Veel betrokkenheid, (te) weinig groen

Veiligheid, ondernemingszin en betrokkenheid zijn de sterke punten van de wijk Noordoost, en met name ook de Zeeheldenbuurt. Dat blijkt uit de wijkambities Noordoost 2014-2018, waarin bewoners, ondernemers en ambtenaren hun mening geven over de wijk. Probleempunten zijn het gebrek aan groen, parkeeroverlast en verkeersdruk en een tekort aan fietsenstallingen. Bij de Zeeheldenbuurt wordt geconstateerd dat het aantal onzelfstandig wonenden (vooral studenten)  twee keer zo groot is als elders in de stad. Een uitstekend argument tegen verdere woningsplitsing in onze buurt. Ook het aantal ZZP’ers in onze buurt is relatief hoog.