Waterwerkgroepen

De werkgroepen die de problematiek van de regenwateroverlast in onder meer de Zeeheldenbuurt bespreken, zijn aan de slag gegaan. In deze werkgroepen zitten ook bewoners uit onze buurt. Belangrijkste te verwachten verbetering is de aanleg door de gemeente van een aparte hemelwaterafvoer, maar bewoners zullen ook zelf maatregelen moeten nemen in hun eigen huis. De bedoeling is om op 30 juni een volgende bewonersavond te organiseren. Recent is er ook een papieren wijkbericht uitgestuurd. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/waterproof en M. Palsma, waterproof@utrecht.nl.