Aanpak wateroverlast

Het begin van de werkzaamheden om extreme wateroverlast zoals in 2014 te voorkomen, komt dichterbij. Dit najaar zijn de kick-off bijeenkomsten voor bewoners van onze buurt. Dan gaat het om verdere uitwerking van de maatregelen die eigenaren in hun eigen huis/tuin kunnen (moeten) nemen en de aansluiting op wat de gemeente doet.

Op donderdag 28 juni was er een bijeenkomst van Waterproof Zeeheldenbuurt. Zie hier het verslag van de bijeenkomst.

Eerder al publiceerde de gemeente een overzicht van de maatregelen die je zelf in eigen huis kunt nemen.