Nova Zembla ruimt op

Tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart nemen ook de bewoners van onze buurt weer gezamenlijk de bezem ter hand voor de jaarlijkse straatveegactie. De veegactie is van van 14 tot 16, de gemeente levert het benodigde gereedschap. We…

Bijeenkomst wateroverlast Zeeheldenbuurt

De gemeente organiseert op donderdagavond 3 maart een informatiebijeenkomst over de wateroverlast in onze buurt. Die begint om 19.15 uur in wijkcentrum De Helden aan de Jan van Galenstraat 6. Hieronder een toelichting van het buurtcomité Nova Zembla. Graag doe…

De Karel Doormanflats: toen en nu

De Karel Doormanflats, die eind jaren vijftig werden gebouwd, zijn het onderwerp van de buurtlezing op vrijdag 4 maart door Marlies van der Maarel. De flats zijn ontworpen door het bekende Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger, dat recent ook het nieuwe stadskantoor…

Tien jaar buurtlezingen

Ook dit voorjaar is er weer een serie buurtlezingen. Yaro Laenen gaat het op 22 januari over de bestrijding van kanker hebben en Marlies van der Maarel op 4 maart over de Karel Doormanflats. Op 8 april is er een feestavond…

Lente-kerst

De warmste Kerst ooit leverde een goedbezochte buurtkerstzang op. Enkele tientallen buurtbewoners waagden zich onder directie van Ramon aan Nederlandse en buitenlandse kerstnummers. Uiteraard met vuurkorf, kerstboom (dank Bart, Andor en Bram) en na afloop chocola en glühwein. Als de klimaatopwarming…

Omzettingsbeleid aangescherpt

De gezamenlijke actie van Utrechtse bewonersgroepen voor een beter omzettingsbeleid heeft succes gehad. Het nieuwe gemeentelijk beleid, dat op 1 januari ingaat, stelt strengere eisen aan het splitsen en omzetten van gezinswoningen naar meervoudige bewoning. Zo komt er een oppervlakte-eis…

Agterberg en Gorter

Nederlandse dichters staan centraal op de buurtlezing van vrijdag 13 november. Buurtbewoonster Geeske Kroon zal stilstaan bij de mooiste gedichten van Gorter en Achterberg. Ze gaat in op het impressionisme van Gorter en de betekenis van de gedichten van Achterberg,…

Aanpak overstroomde souterrains

De gemeente onderneemt actie tegen de waterproblematiek n.a.v. de grote wateroverlast vorig jaar zomer. Er is een projectleider aangesteld, Marius Palsma, die de communicatie en coördinatie regelt. Ingenieursbedrijf Wareco is bezig met een uitgebreide steekproef in verschillende woningen. Belangrijk is…